top of page

Disclaimer

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: www.oggimode.shop.

de eigenaar: de eigenaar van de website, Oggi

gebruiken: alle denkbare handelingen op de website

u: de gebruiker (bezoeker) van de website

de content: alle in de website aanwezige inhoud

 

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt door Oggi regelmatig bijgesteld en geactualiseerd. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Oggi geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Oggi aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aan zien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

4. Oggi biedt geen garantie over de veiligheid van haar website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van haar website

 

5. Oggi is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden of websites waarnaar wordt verwezen.

 

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 

6. Oggi verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

7. Oggi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook , geleden door het gebruik van informatie op haar website.

 

8. Oggi kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Oggi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website.

bottom of page