top of page

Privacy beleid

 

Via onze webwinkel worden privacy-gevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Oggi acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Oggi dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houdt Oggi zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer:

 

Oggi vermeldt duidelijk met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doet Oggi via deze privacyverklaring.

 

Oggi beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

 

Oggi vraagt u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

 

Oggi neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

 

Oggi respecteert uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Oggi is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in deze privacyverklaring, legt u uit welke persoonsgegevens Oggi verzamelt en gebruikt en met welk doel. Oggi raadt u aan, deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Oggi bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of product, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Oggi worden verstrekt om te verwerken.

 

Oggi gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

voornaam

achternaam

adres

postcode

woonplaats

telefoonnummer factuuradres

e-mailadres

betalingsgegevens

IP-adres

 

Registreren:

In de webwinkel van Oggi kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet iedere keer wanneer u de webwinkel bezoekt opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u op kunnen nemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Hieronder valt ook een e-mail bij een nog niet afgeronde bestelling.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afronden bestelling:

Wanneer u bij Oggi een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

 

Reclame

Oggi kan u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per post, per e-mail of via social media.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Oggi biedt via haar webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Oggi biedt een nieuwsbrief waarmee zij geïnteresseerden wil informeren over haar producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst kan Oggi locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, Oggi heeft hier geen invloed op. Oggi raadt u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

 

Publicatie

Oggi publiceert uw klantgegevens niet.

 

Verstrekking aan derden

Oggi kan gegevens doorgeven aan haar partners. Deze partners zijn betrokken bij de overeenkomst. Oggi heeft sterke afspraken met hen gemaakt, om de Europese privacyregels na te leven. In onze webwinkel zijn social media-buttons opgenomen, waarmee de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verzamelen.

 

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, word er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijks is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Oggi heeft echter geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaring van deze partijen. Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen.

 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkers-overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytische-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Oggi neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en voorkomen.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaart Oggi gegevens nog maximaal één jaar voor de beschreven statistische doeleinden.

De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor belastinggegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Oggi kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Oggi raadt u aan, de privacyverklaring van deze websites te lezen, alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Oggi behoudt zich het recht voor om elk moment wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als Oggi materiële wijzigingen aanbrengt in dit beleid, zal Oggi u hiervan op de hoogte stellen, zodat u weet welke informatie Oggi verzamelt, hoe Oggi het gebruikt en onder welke omstandigheden Oggi eventueel gebruikt en/of openbaar maakt.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, of omtrent verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Oggi opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexpert op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen kunt U Oggi verzoeken om de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Oggi

Touwslagerstraat 65

6921 HW Duiven

Nederland

Tel. 06-186 307 12

info@oggimode.shop.

bottom of page